Vrouw geeft man werkinstructie in bakkerij

Werknemersdienstverlening

Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor hebben zij minder zorg nodig én is hun kans op uitkeringsonafhankelijkheid groter.

Wij zijn er voor mensen met een beperking met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die graag willen werken. Onze specialisatie ligt bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel en ADHD. Naast een grote afstand tot de arbeidsmarkt is bij deze mensen ook vaak sprake van belemmeringen op andere levensterreinen bijvoorbeeld in de thuissituatie, bij het sociaal functioneren en financiën. 

Werkzoekenden krijgen traject op maat. Ons aanbod bestaat uit modules. Per werkzoekende kijken we wat nodig is om te komen tot het beoogde resultaat. Kort waar dat kan. Langer waar dat nodig is.

  • We starten altijd met de module Analyse. Een grondige analyse door een van onze ervaren trajectcoaches is de basis voor een gedegen traject met een duurzaam resultaat.
    Deze analyse bestaat uit leefgebiedenonderzoek en arbeidskundig onderzoek volgens methode Melba/IDA.
  • De analyse maakt duidelijk of er belemmeringen zijn die de stap naar betaald werk in de weg staan. In dat geval is het zinvol de module Voorschakelen in te zetten.
  • De analyse maakt duidelijk dat de klant de stap naar betaald werk kan zetten. In de module Naar werk is alles gericht op het vinden en houden van een betaalde baan.