Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Presentatie meerjarenstrategie

'Dit beloven wij onze cliënten'

Onze cliëntenraad en ervaringsdeskundigen maken zich zorgen over de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking sinds de decentralisatie. In het bijzonder voor mensen met een niet zichtbare beperking. Dit kwam naar voren tijdens bijeenkomsten die we organiseerden als input voor ons meerjarenplan. We vroegen medewerkers, cliënten en ketenpartners naar wat er leeft en speelt en welke behoeften er zijn als het gaat om meedoen met een beperking. We stonden samen stil bij wat mensen met een beperking nodig hebben.

Tussen wal en schip

Mensen met een (niet zichtbare) beperking vallen vaak tussen wal en schip. Ze weten niet waar ze moeten zijn voor hulp. Ze raken de weg kwijt. Worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dat blijkt ook uit ons Trend en signaleringsrapport dat we jaarlijks uitbrengen. En we zien en horen het in ons dagelijks werk.

Minder zichtbaar

De medewerkers van MEE hebben in veel gemeenten een plek in de ondersteuning van mensen met een beperking. Ze werken in lokale teams, samen met professionals van andere organisaties. Ze worden erg gewaardeerd om hun expertise en de manier waarop zij cliënten ondersteunen. Maar cliënten vertellen ons dat ze moeilijk de weg vinden naar de juiste hulp en ondersteuning. Door deze manier van het organiseren van ondersteuning is MEE voor cliënten niet meer overal zichtbaar. De specialistische MEE-kennis gaat soms op in het geheel van ondersteuning aan burgers.

Herkennen en erkennen van beperking

Ook is MEE niet overal in de gelegenheid om mensen met een beperking te helpen. We horen schrijnende situaties van cliënten én professionals. Over het te laat of niet herkennen en erkennen van de (niet zichtbare) beperking. Over de lijdensweg van cliënten en hun naasten om een diagnose te krijgen en de zorg die daarbij past.

Verandering!

Dát willen we veranderen! Wij maken ons sterk voor kwetsbare mensen met een beperking. Én voor de kennis en ervaring die nodig is om hen effectief te ondersteunen. Daarom doen we onze cliënten een aantal beloften. Deze beloften vormen onze nieuwe meerjarenstrategie, waarin onze cliënten de hoofdrol spelen.

Dit beloven wij onze cliënten

Kwetsbare mensen met een beperking kunnen altijd terugvallen op MEE

Om dat te bereiken staan we altijd (op afstand) paraat. Iemand van MEE die langdurig bij een cliënt betrokken is en op kwetsbare momenten helpt tot de cliënt zelf weer verder kan.

MEE is daar waar kwetsbare mensen met een beperking ondersteuning nodig hebben

Om dat te bereiken versterken we de samenwerking met ketenpartners op díe plekken waar mensen met een beperking komen en trekken wij samen op voor adequate ondersteuning.

MEE stuurt niemand van het kastje naar de muur en helpt mensen verder

Om dat te bereiken organiseren we een onafhankelijk servicepunt voor mensen met een beperking en hun naasten. Én een expertisecentrum voor professionals die te maken hebben met mensen met een beperking.

MEE zorgt ervoor dat kwetsbare mensen met een beperking mee kunnen blijven doen in hun buurt, ook na behandeling of opname

Om dat te bereiken zetten we onze specialistische kennis en ondersteuning in om te voorkomen dat mensen met een beperking een indicatie nodig hebben en op het moment dat indicaties aflopen.

Betrokken en bevlogen medewerkers van MEE staan klaar met specialistische kennis

Om dat te bereiken volgen medewerkers een continu specialistisch ontwikkelprogramma gericht op leven met een beperking.


Samen sterk voor mensen met een beperking

Onze meerjarenstrategie is tot stand gekomen samen met onze medewerkers, ervaringsdeskundigen, cliënten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. We slaan ook de handen ineen om dit plan de komende jaren tot werkelijkheid te maken.