Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Organisaties

MEE voor organisaties

MEE is een betrouwbare samenwerkingspartner. Onze organisatie is onafhankelijk van zorgaanbieders en verleent zelf geen zorg. MEE is landelijk verenigd en lokaal verankerd, dat maakt dat wij zowel landelijk als regionaal een sterke partner zijn.

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE De Meent Groep is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun beperking. Wij hebben uitgebreide ervaring in het krachtiger maken van mensen en hun netwerk. We werken vanuit de visie Sociale Netwerk Versterking aan duurzame oplossingen, gericht op alle betrokkenen en met blijvend effect.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio ’s-Hertogenbosch en regio Tilburg voor gemeenten, zorgverzekeraars, scholen en andere organisaties. We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet en in de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook werken onze professionals in wijk- en buurtteams.

Specifieke kennis en advies

We hebben ook specifieke kennis en geven advies. We kennen de mogelijkheden van mensen met een beperking om zelf weer grip te krijgen op het leven. Als het nodig is ondersteund met onze korte trainingen, cursussen of trajecten voor professionals of mensen met een beperking. Bovendien werken we met ervaringsdeskundigen om samen meedoen echt mogelijk te maken.

Op de diensten van MEE De Meent Groep zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

MEE traint professionals en vrijwilligers die te maken hebben met mensen met een onzichtbare…
Lees meer
Gemeenten kunnen de expertise van MEE inzetten bij de inrichting van toegankelijke…
Lees meer
Per 1 januari 2021 maken ongeveer 11.000 cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de…
Lees meer
Onafhankelijke cliëntondersteuning werk en inkomen Onafhankelijke cliëntondersteuning is bekend…
Lees meer
Mediation is een vorm van bemiddeling bij (dreigende) conflicten.
Lees meer
MEE voert voor zorgaanbieders de taak van onafhankelijke klachtenfunctionaris uit.
Lees meer
MEE faciliteert de cliënt en zijn netwerk om samen een plan te ontwikkelen. We noemen dit Sociale…
Lees meer
Nieuwsbrief voor relaties ontvangen? Bent u professional of zakelijke relatie van MEE De Meent…
Lees meer