Navigatie

Organisatie

Stichting MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Buiten deze stichting bestaat de Stichting Ondersteuning Activiteiten De Meent Groep.

Deskundige medewerkers

Bij MEE De Meent Groep werken ongeveer 350 deskundige medewerkers. Zij zetten zich dagelijks in voor mensen met een beperking. Jaarlijks helpen zij ongeveer 11.000 cliënten die belemmeringen ervaren in hun leven met een beperking.

Organisatieschema

De organisatie bestaat onder meer uit een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Gecertificeerd

MEE De Meent Groep is ISO 9001-gecertificeerd. Dit keurmerk geeft aan dat MEE haar zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en de organisatie systematisch en continu werkt aan kwaliteitsverbetering.

Gouvernancecode

Stichting MEE De Meent Groep volgt in haar bestuurlijke organisatie het principe van de Governancecode Sociaal Werk. Dit betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor goed toezicht, goed bestuur, de verantwoording daarover en, in het verlengde daarvan, voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Lees hier de Governancecode Sociaal Werk.

ANBI

MEE De Meent Groep is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Verspreid over Nederland

Verspreid over Nederland werken 16 regionale MEE-organisaties die lid zijn van de coöperatieve vereniging MEE NL. De regionale MEE-organisaties werken samen met regionale partners om op lokaal niveau inclusie te bevorderen. Datzelfde doet MEE NL op landelijk niveau.