Navigatie

Onze manier van werken

Sociale Netwerk Versterking

Wat is Sociale Netwerk Versterking (SNV)

Een samenleving waarin kwetsbare mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun toekomst. Daar werkt MEE dagelijks aan. Onze manier van denken en werken aan duurzame oplossingen voor cliënten sluit naadloos aan op de kantelingsgedachte. MEE ondersteunt de cliënt en zijn netwerk om samen een plan te maken. We noemen dit Sociale Netwerk Versterking. We delen deze kennis met andere professionals in onze trainingen.

Langdurig verbonden

Professionele hulpverleners zijn altijd voorbijgangers. Ze zijn niet 24 uur per dag, levenslang en levens-breed in de directe omgeving van de cliënt aanwezig. Hierdoor bieden zij geen echte continuïteit. Familie en vrienden zijn vaak langduriger met elkaar verbonden en staan dichterbij de cliënt. De motieven en perspectieven van belangrijke personen uit het sociaal netwerk, verschillen doorgaans ook van de professional.

Omslag in denken en doen

Sociale Netwerk Versterking vraagt een omslag in denken en doen voor alle medewerkers in een organisatie. Omdat Sociale Netwerk Versterking om een kanteling vraagt in de basishouding, attitude en verwachtingen van zowel de klant als de professional, spreken we niet van een methodiek maar van een manier van werken.

Hoe werkt het?

Om iemand zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van zijn problemen en hier zijn netwerk bij te betrekken, doorloop je een proces. Het start bij het levensverhaal van de persoon. Vervolgens breng je samen met de persoon en de mensen die dichtbij hem staan, het netwerk in kaart.

Hierna volgt het organiseren van een meedenkbijeenkomst, waarin de persoon een plan voor de toekomst maakt met zijn netwerk. Zonder aanwezigheid van professionals. Als laatste vormt de persoon een basisteam met een aantal mensen, om ervoor te zorgen dat het plan uitgevoerd wordt.

Wat levert het op voor de cliënt?

Oplossingen sluiten beter aan bij de vraag van de cliënt;

  • De cliënt is minder afhankelijk van professionals;
  • Het sociale netwerk biedt een duurzame oplossing, waardoor de cliënt minder snel terugvalt;
  • De cliënt doet minder beroep op betaalde voorzieningen en zorg;
  • Bij calamiteiten is hulp binnen het netwerk voor handen;
  • Het aantal her-aanmeldingen voor ondersteuning vermindert;
  • De zelfredzaamheid van de cliënt is vergroot.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier ons trainingsaanbod Sociale Netwerk Versterking. Of lees het rapport Impact van Sociale Netwerk Versterking (mei 2019) over de effecten ervan voor de klant en de opbrengsten voor de maatschappij.


Filmpje over Sociale Netwerk Versterking