Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Verhaal van Toos en haar Co Jessy

Cees (67) is de broer van Toos (71), ze komen uit een warm gezin. Cees heeft een verstandelijke beperking, voor alle gezinsleden en familie speelt die beperking geen rol. Cees heeft 48 jaar gewerkt op de productieafdeling en woonde altijd bij zijn vader en moeder. Na hun overlijden verhuist zus Toos terug naar het ouderlijk huis omdat Cees niet zelfstandig kon wonen en neemt de verzorging over.

Na de pensionering van Cees in 2018 is er overdag extra zorg op de schouders van zus Toos gekomen. In overleg met een consulent van het wijkteam, is er psychologisch en gedragsonderzoek gedaan. Conclusie is dat er continu toezicht, nabijheid en begeleiding nodig is. Er wordt besloten om een Wlz indicatie aan te vragen.

"Co Jessy bracht structuur in een wirwar van zorgvragen.” Toos – mantelzorger voor haar broer Cees

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op player.vimeo.com/video/466513555

De publiekscampagne &Co van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. 'Co' staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners zijn een gids in zorg en ondersteuning; zij weten welke zorg en ondersteuning er mogelijk is en wijzen de weg hiernaartoe. Hierbij gaan ze uit van de behoefte en wensen van de cliënt.