Navigatie

Cliëntondersteuning

Meedoen mogelijk maken

Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt. Ze gaan uit van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Om weer mee te kunnen doen in de samenleving. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen. Deze ondersteuning van MEE heet cliëntondersteuning. Ook de mensen om u heen, uw netwerk, kunnen hier gebruik van maken.

De inzet van MEE:

  • Is voor u gratis en u heeft geen verwijzing nodig.
  • Duurt zo kort mogelijk. We werken zó dat u zo snel mogelijk zelf weer verder kunt.
  • Voorkomt nieuwe problemen. MEE neemt u geen zaken uit handen als het niet nodig is, maar helpt u om problemen zelf op te lossen. U bent daardoor beter opgewassen tegen eventuele nieuwe problemen. Omdat we vaak ook de mensen in uw omgeving bij uw vraag betrekken, vindt u in de toekomst makkelijker en sneller steun van de mensen om u heen.

MEE in uw gemeente

Cliëntondersteuners van MEE werken in bijna alle gemeenten in wijkteams, buurtteams en centra voor jeugd en gezin. Daarin werken ze samen met andere organisaties die hulp en ondersteuning bieden. Per gemeente is afgesproken welke ondersteuning MEE u kan geven. In veel gemeenten kunt u met uw vragen of zorgen over leven met een beperking rechtstreeks terecht bij MEE. Klik hier voor meer informatie over wat MEE in uw gemeente doet.