Navigatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iemand die met u meedenkt als u hulp of zorg nodig heeft

Heeft u of een gezinslid een beperking? En heeft u hulp of zorg nodig? Dan kan het fijn zijn als er iemand met u meedenkt. Iemand die de wetten en regels kent. Die voor u opkomt als u dat zelf lastig vindt. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen. Gratis en zonder verwijzing.

U staat er niet alleen voor!

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?

Een onafhankelijk cliëntondersteuner:

 • Bespreekt met u uw vraag en situatie en zet alles op een rijtje. Zorgt voor overzicht.
 • Kan helpen bij gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor.
 • Zorgt ervoor dat u goed wordt gehoord en dat uw probleem duidelijk is.
 • Helpt bij het stellen van vragen en het bedenken van oplossingen.
 • Geeft u informatie en advies zodat u goede keuzes kunt maken.
 • Weet de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen. En helpt u bij het regelen daarvan.
 • Kan u helpen bij het doen van een aanvraag, bijvoorbeeld voor langdurige zorg (Wlz).
 • Is er ook voor u als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u nu krijgt.

Waarom een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE?

De professionele cliëntondersteuners van MEE zijn expert als het gaat over leven met een beperking of een chronische ziekte.

Goed om te weten

 • Een onafhankelijk cliëntondersteuner is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij niet hoort bij een gemeente of andere organisatie. Hij is er echt voor ú.
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning is vrijwillig. U kunt hier zelf voor kiezen.
 • Helpt u binnen alle wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet.
 • Uw gemeente of zorgkantoor weet dat u onafhankelijke cliëntondersteuning kunt krijgen. Stel uw contactpersoon daar gerust vragen over.

Zonder kosten en verwijzing

U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. U krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering.

Contact

Wilt u weten wat we voor u kunnen doen? Of twijfelt u of uw vraag bij ons op de juiste plek is? Bel ons dan of vul een contactformulier in.