Vrouw in gesprek met hulpverlener

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u of een gezinslid een beperking en lukt het thuis niet meer zonder ondersteuning? Of is meedoen in de samenleving door uw beperking moeilijk? Of het nu gaat om opvoeding, onderwijs, werk, (zelfstandig) wonen, vrije tijd, geldzaken of zorg. Voor ondersteuning kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE inschakelen.

Stel uw vraag aan MEE

U heeft een beperking of chronische ziekte, bent mantelzorger of verwijzer en vraagt zich af bij wie u terecht kunt als u het zelf even niet meer weet. Als u of een ander hulp nodig heeft. Stel dan uw vraag aan MEE. De professionele cliëntondersteuners van MEE hebben veel ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten. Zij weten waar u tegenaan loopt en zijn bekend met regels en wetten zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Ze gaan uit van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen. 

Een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE

• bekijkt samen met u uw vraag en situatie en zet alles met u op een rijtje;
• luistert goed naar u en geeft uitleg over ingewikkelde zaken;
• staat naast u en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn in uw situatie;
• geeft u informatie en advies zodat u zélf een goede keuze kunt maken;
• kan u helpen bij gesprekken, bijvoorbeeld met uw gemeente of wijkteam;
• bepaalt niet welke hulp u krijgt. Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekering mogen dat wél;
• is er ook voor u als u het niet eens bent met een beslissing of u ontevreden bent over de zorg die u nu krijgt.

Wat een onafhankelijke cliëntondersteuner precies voor u mag doen, verschilt per gemeente.

Zonder kosten of verwijzing

U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. En het is voor u gratis. U hoeft niets te betalen. Ook geen eigen bijdrage. Iedereen heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit staat in de wet.

MEE in uw gemeente

Bijna alle gemeenten hebben afspraken met MEE over onafhankelijke cliëntondersteuning. Heeft u behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning? Neem dan contact op met MEE in uw gemeente om te overleggen wat MEE voor u kan doen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met MEE voor ondersteuning, bel 088 465 35 55 of stuur een email aan MEE@meedemeentgroep.nlLees hier wat MEE voor u kan doen.


Bekijk hier een filmpje over onafhankelijke cliëntondersteuning.