Organisatie

Stichting De Meent Groep is de bestuursstichting (bestaande uit het bestuur, de bestuursondersteuning en de stafafdeling) van vijf aangesloten zelfstandige rechtspersonen. Dit zijn:

  • Stichting MEE Noord en Midden Limburg
  • Stichting MEE Zuidoost Brabant
  • Stichting MEE Noordoost Brabant
  • Stichting MEE regio 's-Hertogenbosch
  • Stichting MEE regio Tilburg

Buiten deze bestuursstichting bestaat de Stichting Ondersteuning Activiteiten De Meent Groep.

Deskundige medewerkers

Bij De Meent Groep werken ongeveer 350 deskundige medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor mensen met een beperking. Jaarlijks helpen zij ongeveer 11.000 cliënten die belemmeringen ervaren in hun leven met een beperking.

Organogram

De organisatie bestaat onder meer uit een Raad van BestuurRaad van ToezichtCliëntenraad en Ondernemingsraad.

Gecertificeerd

Onze MEE-organisaties zijn ISO 9001-gecertificeerd. Dit keurmerk toont aan dat MEE intern de zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en de organisatie systematisch en continu werkt aan kwaliteitsverbetering. 

Governancecode

Stichting De Meent Groep volgt in haar bestuurlijke organisatie het principe van de Governancecode Sociaal Werk. Dit betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor goed toezicht, goed bestuur, de verantwoording daarover en, in het verlengde daarvan, voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Lees hier de Governancecode Sociaal Werk.

ANBI

MEE De Meent Groep is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Verspreid over Nederland

Verspreid over Nederland werken 20 regionale MEE-organisaties die lid zijn van de coöperatieve vereniging MEE NL. De regionale MEE-organisaties werken samen met regionale partners om op lokaal niveau inclusie te bevorderen. Datzelfde doet MEE NL op landelijk niveau.