Navigatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij MEE De Meent Groep. In de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht (inclusief bijlagen) en het reglement van de Raad van Bestuur staat welke besluiten de Raad van Toezicht moet goedkeuren en hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De beloning van de Raad van Toezicht is volgens de Wet normering topinkomens (WNT) (bekijk via deze pagina de jaarrekeningen).

  • Joost Blauw, voorzitter, lid sinds 1/1/2016
  • Martin v.d. Ruit, vicevoorzitter, lid sinds 1/1/2017
  • Sanne-Lot van Ulzen, lid sinds 1/1/2016
  • Karin Krol-Simons, lid sinds 8/2/2018
  • Jeanny van den Berg, lid sinds 1/3/2019