Navigatie

Folders voor cliënten

Algemene informatie over cliëntondersteuning door MEE. Gewoon meedoen, ook als u of uw kind een…
Lees meer
Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe kunt u hier gebruik van maken in Zuidoost…
Lees meer
Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe kunt u hier gebruik van maken in gemeente…
Lees meer
Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe kunt u hier gebruik van maken in de gemeenten in…
Lees meer
Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe kunt u hier gebruik van maken in Noord en Midden…
Lees meer
Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz)? Ook dan heeft u recht op onafhankelijke…
Lees meer
U helpt uw naaste met het organiseren van de zorg, maar zo eenvoudig is dat niet altijd. MEE kan…
Lees meer
Heeft u een indicatie/beschikking van uw gemeente voor begeleiding op maat? Dan kunt u MEE…
Lees meer
Een brochure voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die bijna 18 jaar worden. Er…
Lees meer