Navigatie

Begeleiding en scholing

Cliëntondersteuners van Team Informele ondersteuning hebben jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen met een beperking. Met hun kennis en ervaring begeleiden zij vrijwilligers in hun vrijwilligerswerk wanneer dit nodig is. Vrijwilligers en ook cliënten kunnen altijd op een cliëntondersteuner terugvallen.

Workshops

Hoe herken je als vrijwilliger een beperking en hoe ga je hier passend mee om? Hoe kun je een bijdrage leveren aan de versterking en activering van het netwerk, wanneer er sprake is van een beperking?

Om MEE vrijwilligers hierin te ondersteunen hebben we een aantal workshops ontwikkeld. Deze workshops vergroten kennis én vaardigheden van vrijwilligers en leveren daarmee een bijdrage aan een bewuste verandering in denken en doen.

Het programma voor MEE-vrijwilligers bestaat uit workshops op het gebied van het herkennen van en leren omgaan met mensen met een beperking, Sociale Netwerk Versterking en ontmoetingsbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Voor MEE-vrijwilligers en MEE-stagiairs zijn aan deze workshops geen kosten verbonden.