Navigatie

Rechten en plichten

Wij vinden het belangrijk dat er een optimale match is tussen vrijwilliger en hulpvrager. Daarom kijken we naar interesses, wensen en ervaringen en zoeken dan naar passende inzet.

Samenwerkingsovereenkomst

In een intakegesprek maken we duidelijke afspraken op basis van uw inzetbaarheid. We besteden aandacht aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van zowel u als vrijwilliger als van de hulpvrager. Vervolgens krijgen beide partijen tijdens een kennismakingsgesprek de kans om te kijken of het onderling klikt. Alle afspraken (rechten en plichten) die we met elkaar maken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst.

MEE biedt de vrijwilliger

 • mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering in de vorm van workshops en themabijeenkomsten
 • een WA- en ongevallenverzekering tijdens de werkzaamheden
 • jaarlijks een vrijwilligersfeest
 • bijeenkomsten waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten
 • een jaarlijkse attentie

Er is altijd een contactpersoon van MEE beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of moeilijkheden. Regelmatig wordt bekeken of voor beide partijen nog voldaan wordt aan de verwachtingen en wensen.

Wat verwacht MEE van u als vrijwilliger?

Een vrijwilliger bij MEE heeft geen opleiding en/of ervaring met de doelgroep nodig. Wat wij wel van een vrijwilliger vragen is:

 • enthousiasme en motivatie
 • affiniteit met de doelgroep
 • inlevingsvermogen
 • respect voor de hulpvrager
 • nakomen van afspraken: een ander rekent op uw hulp
 • een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten hiervoor vergoeden we.