Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Mediation

Bij (dreigende) conflicten waarbij mensen met (het vermoeden van) een beperking betrokken zijn

Mediation is een vorm van bemiddeling bij (dreigende) conflicten. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met de betrokken partijen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Waarom mediation?

Complexe en veranderende regelgeving, maar ook meer druk op relaties en onderling onbegrip, maken dat er steeds meer (complexe) conflictsituaties ontstaan. Denk aan arbeidsconflicten, betalingsproblemen, (v)echtscheidingen, conflicten met wooncoöperatie, uitkeringsinstantie of gemeente.Een mediator treedt in dit soort situaties op als onafhankelijke bemiddelaar die samen met betrokken partijen het conflict in kaart brengt en met hen zoekt naar een oplossing. Een juridisch traject wordt vermeden, waardoor mediation kostenbesparend werkt. Bovendien geeft het betrokkenen inzicht in de achterliggende problematie

Wat maakt mediation door MEE succesvol?

MEE is expert in mediation bij (dreigende) conflicten waarbij mensen met (het vermoeden van) een beperking betrokken zijn. Bijvoorbeeld mensen met (het vermoeden van) een verstandelijke beperking, autisme en/of niet aangeboren hersenletsel. Dit vraagt, naast mediation zelf, een aanvullende expertise op het gebied van omgang en communicatie met mensen met een beperking. De mediators van MEE hebben ruime kennis over en ervaring met mensen met een beperking. Zij passen hun communicatieniveau gemakkelijk aan en houden rekening met het sociaal en emotioneel functioneren van de betrokkene(n). Dit is essentieel en biedt nadrukkelijke meerwaarde bij het (vroegtijdig) oplossen van problemen en voorkomen van escalatie. Vanuit onze expertise en met opgeleide mediators kan veel schade voorkomen worden. Daardoor verandert het conflict vaak in een op te lossen situatie.De mediators van MEE zijn onafhankelijk van de partijen en hebben geen belang bij de oplossing die samen gevonden wordt.

Snel resultaat

Mediation is sneller en goedkoper dan procederen via de rechter. Gemiddeld neemt een mediation traject acht uur in beslag.

MFN geregistreerd

De mediators van MEE zijn MFN geregistreerd. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen, voordat ze ingeschreven worden in het enige erkende mediatorsregister van Nederland. Door scholing en toetsing blijven onze mediators constant werken aan hun kwaliteit. Dit geeft u de zekerheid van een professionele mediator die up to date is en volgens de regels werkt.