Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) ingegaan. Doel van deze wet is een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening, openheid over klachten en incidenten en hiervan leren. Om zo samen de zorg te verbeteren.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen (zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten) als zzp’ers. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder deze wet.

MEE biedt u deze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

MEE voert voor zorgaanbieders de taak van onafhankelijke klachtenfunctionaris uit. De klachtenfunctionaris is ter zake deskundig en lid van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg (VKIG).

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris van MEE:

  • gaat vertrouwelijk met informatie om;
  • heeft ervaring in het onafhankelijk ondersteunen van cliënten;
  • geeft voorlichting, adviseert, begeleidt en bemiddelt;
  • is onpartijdig, stelt zich neutraal op en focust zich op het vinden van passende oplossingen voor beide partijen;
  • signaleert en rapporteert op basis van de klachten aanbevelingen aan uw organisatie ter verbetering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Interesse in de mogelijkheden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op!