Navigatie

Training Kunst van het gesprek

Het voeren van een gesprek waarin de ander zich echt gehoord voelt is lastig. Het vereist veel vaardigheden die je moet onderhouden. Vaardigheden op de volgende thema’s:

  • Het ‘echt’ ontmoeten
  • Eigenaarschap
  • De kunst van vragen stellen

Inhoud

Iedereen is expert over zijn eigen leven. Als professional is het essentieel dat je dit als uitgangspunt neemt in het contact met de ander. Hoe kun je iemand stimuleren om zelf mee te denken, eigen keuzes te maken en oplossingen te bedenken? Eigenaarschap kun je alleen ervaren als je zowel regie als verantwoordelijkheid voelt. Tijdens deze training ga je actief aan de slag met deze basishouding. In het tweede gedeelte van de training zoomen we in op het stellen van de juiste vragen. In een dialoog vinden mensen de antwoorden soms belangrijker dan de vragen. Antwoorden zetten echter niet aan tot beweging, maar blokkeren juist de beweging van de klant. De professional is zelf hard aan het werk om oplossingen te vinden. Dit is juist niet wat we willen als we werken vanuit eigenaarschap!

Doel/resultaat

Na afloop van de training hebben de deelnemers:

  • Basiskennis over de kunst van het ontmoeten en hiermee geoefend aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden.
  • Basiskennis over het begrip eigenaarschap en ervaren wat dit betekent voor hun basishouding aan de hand van diverse werkvormen.
  • Een start gemaakt met het proces van bewustwording (en gedragsverandering) als het gaat om hun eigen veranderende rol.
  • Een vertaalslag naar eigen praktijksituaties gemaakt.
  • Kennis over hoe ze door middel van het stellen van de juiste vragen, de hulpvrager samen met zijn netwerk kunnen activeren.
  • Kennis gemaakt met verschillende type vragen zoals bewustzijns- en verantwoordelijkheidsvragen.
  • Geoefend met het stellen van verschillende typen vragen en het toepassen hiervan in de praktijk

Voor wie

Deze workshop is specifiek bedoeld voor alle professionals die werken binnen het sociaal domein.

Duur en deelnemers

De training heeft 2 bijeenkomsten van ieder 3 uur. Er kunnen maximaal 14 personen aan deelnemen.

Accreditatie

Deze workshop is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.

Meer informatie

Meer weten over deze training of de kosten die hier aan verbonden zijn? Neem contact met ons op.