Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Training herkennen van en omgaan met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

Het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel betekent een breuk in iemands levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was en dit heeft een grote impact op iemands leven. Zowel voor de persoon met niet-aangeboren hersenletsel, als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak diverse problemen op. Een standaard aanpak is er niet, maatwerk is altijd vereist. Dit vraagt deskundigheid op het gebied van niet aangeboren hersenletsel, mede omdat het vaak ook gaat om onzichtbaar letsel.

MEE biedt daarom een training aan professionals: Herkennen van en omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze basistraining bestaat uit twee bijeenkomsten gericht op: kennis opdoen over niet aangeboren hersenletsel en toepassing in de praktijk. MEE biedt deze training zowel op open inschrijving als in-company.

Basistraining

In een training van twee dagdelen krijgen deelnemers informatie over mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

In de eerste bijeenkomst geven we de deelnemers een theoretisch kader. Wanneer spreken we van NAH? Wat zijn de mogelijke oorzaken en gevolgen? We werken in groepen van maximaal 12 deelnemers zodat er interactie mogelijk is en de deelnemers vragen kunnen stellen aan de trainer.

In de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op het aanpassen van eigen communicatie en houding. Ook krijgen de deelnemers een aantal ervaringsoefeningen. Tevens is er de gelegenheid om praktijksituaties te bespreken.

Ervaringsdeskundige

Tijdens deze training vertelt indien mogelijk een ervaringsdeskundige zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen vragen stellen aan de ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om niet-aangeboren hersenletsel te hebben. Niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet werkt.

Resultaat

Na deze training:

• Weet u wat NAH is en wat mogelijke oorzaken van NAH zijn.
• Kent u het verschil tussen aangeboren, traumatisch en niet traumatisch hersenletsel.
• Kent u de zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH voor de cliënt en zijn/haar omgeving.
• Heeft u praktische tips gekregen over de begeleiding van en de communicatie met mensen met NAH.
• Heeft u een beeld gekregen wat voor invloed NAH kan hebben op het leven van mensen met NAH en hun omgeving.
• Heeft u door het verhaal van de ervaringsdeskundige een beeld gekregen van wat het leven met NAH. Voor iemand kan betekenen.

Voor wie

Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of Werk en inkomen, binnen een sociale werkvoorziening, woonbegeleiders of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met niet aangeboren hersenletsel werkt.

Locatie (bij een live training)

Zolang de Coronamaatregelen nodig zijn, werken we bij voorkeur online of op één van onze eigen locaties. Deze zijn hier speciaal voor ingericht. Als u als opdrachtgever gebruik wilt maken van een eigen locatie dan kan dat in overleg. We hebben een protocol waar in staat waar de locatie aan moet voldoen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 6 punten per training krijgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en de kosten van de training contact op met: Ilse Op de Laak, Programmamanager MEE Academie via 06 433 665 32 of MEEacademie@meedemeentgroep.nl.