Navigatie

Vragen?

Neem dan contact met ons op!

Informeel en goed opgeleid

Leergang voor (aankomende) informele cliëntondersteuners

Naast professionele onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen inwoners van gemeenten ook gebruik maken van informele cliëntondersteuning. Deze vorm van cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Een mooie aanvulling op de professionele ondersteuning, want vrijwillige cliëntondersteuners spreken de taal van de inwoner. Ze weten vaak uit ervaring waar mensen tegenaan lopen. Dit werkt voor veel mensen drempelverlagend. Mensen maken daardoor sneller gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Doel van de leergang

Cliëntondersteuners ondersteunen cliënten bij het vinden van de meest passende oplossing voor zijn/haar ondersteuningsvraag. Zorgbelang en MEE verzorgen een volledige leergang voor informele onafhankelijke cliëntondersteuning. Na het volgen van de leergang hebben de vrijwillige cliëntondersteuners voldoende bagage om hun rol goed uit te voeren.

Inhoud van de leergang

Voordat de leergang start houden we korte intakegesprekken met de deelnemers. Hierin kunnen de deelnemers zelf aangeven welke accenten er gelegd moeten worden binnen het programma. Ook zorgen we ervoor dat de verwachtingen op elkaar afgestemd zijn.

We beginnen de leergang met een startbijeenkomst met alle (aankomende) cliëntondersteuners. Hierbij wordt ook de opdrachtgever uitgenodigd. Deze bijeenkomst zorgt ervoor dat iedereen weet wat er verwacht wordt en wat er gaat komen. Zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Ook kan de opdrachtgever het belang van deze leergang toelichten.

Daarna volgt een trainingsprogramma van 6 dagdelen. De volgende onderwerpen worden daarin behandeld:

  • de verschillende domeinen gekoppeld aan de lokale regelgeving en uitvoering
  • de rol van de cliëntondersteuner
  • het gesprek
  • het inzichtelijk maken van het netwerk
  • de kunst van het vragenstellen
  • bijzondere doelgroepen
  • cliëntondersteuning specifiek in de gemeente.

We sluiten af met een officieel moment waarin de bewijzen van deelname worden uitgereikt en waarbij de opdrachtgever wordt uitgenodigd. Na ongeveer een half jaar vindt een ‘terugkom moment’ plaats met alle deelnemers.

Maatwerk per gemeente

De leergang informele cliëntondersteuning is maatwerk en dus volledig afgestemd op de specifieke situatie van de gemeente. MEE en Zorgbelang bieden ondersteuning bij de werving en de intake van deelnemers.

Meer informatie

Heeft u interesse in de leergang voor informele cliëntondersteuners in uw gemeente? Of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Ilse Op de Laak, Programmamanager MEE academie.

Dit betreft een in company training. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.