Navigatie

Trainingen voor vrijwilligers

MEE ontwikkelt en verzorgt trainingen op maat voor vrijwilligers in de dienstverlenende sector, het bedrijfsleven en non-profit zoals onderwijs, zorg, gemeenten en welzijnswerk.

Wij geven trainingen over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking (licht verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel) .Tijdens deze trainingen leert u wat de betreffende beperking inhoudt. U leert wat belangrijk is in de communicatie met mensen die deze beperking hebben en u krijgt praktische tips over hoe met mensen met een beperking binnen uw vrijwilligerswerk om te gaan.

Ook hebben we voor vrijwilligers twee workshops die aansluiten bij de werkwijze vanuit Sociale Netwerk Versterking: "De kunst van het ontmoeten" en "De kunst van het vragen stellen". Daarnaast is er een uitgebreidere training voor Netwerkcoach.

Voor aankomend vrijwillige cliëntondersteuners is er de leergang Informele cliëntondersteuner.

Onze trainers werken dagelijks met mensen met een beperking en delen hun kennis en ervaring met u. Wanneer u als vrijwilliger goed kunt aansluiten bij mensen met een beperking, dan helpt u hen om mee te doen in de samenleving.

Ervaringsdeskundigen

Tijdens onze trainingen sluit vaak een ervaringsdeskundige aan, hij of zij vertelt over leven met een beperking. Samen met de trainer geeft de ervaringsdeskundige vanuit zijn/haar perspectief informatie over leven met een beperking.

Locatie

De trainingen worden over het algemeen in company / op locatie gegeven. Een aantal trainingen verzorgen wij in samenwerking met andere organisaties.

Trainingen voor vrijwilligers

Met diverse gemeenten zijn afspraken gemaakt rondom de financiering van het trainingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en scholen. Neem voor meer informatie contact met ons op.