Navigatie

Eindhoven

MEE in gemeente Eindhoven

In gemeente Eindhoven kunt u met alle vragen en zorgen over leven met een beperking terecht bij MEE of bij het wijkteam.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE. Gratis en zonder verwijzing. Wij denken met u mee en zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt.

Bel 088 465 35 55 of stuur ons een contactformulier.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij uw vraag aan de gemeente

U vraagt hulp aan uw gemeente op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen. Dan vindt u het misschien prettig dat er iemand met u meekijkt. Iemand die uitgaat van uw belang en die niet bepaalt welke hulp u krijgt. Dan kunt u bij MEE terecht. Een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE bereidt samen met u gesprekken voor. Hij/zij let erop dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En luistert mee of u antwoord krijgt op al uw vragen. De professionele onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zonder verwijzing. Onafhankelijk van gemeenten en zorgaanbieders.

Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Bel 088 465 35 55 of stuur ons een contactformulier.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Ook dan kunt u bij MEE terecht. Gratis, zonder verwijzing en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor.

Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.

Bel 088 465 35 55 of stuur ons een contactformulier.

Cursussen voor cliënten en hun netwerk

MEE organiseert regelmatig cursussen en gespreksgroepen voor mensen met een beperking en hun omgeving. Dit doen we wanneer er veel vragen zijn om bepaalde vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld omgaan met geld, sociale vaardigheden/opkomen voor jezelf, seksuele vorming, omgaan met sociale media. We doen dit ook als meerdere vragen zijn om informatie over een bepaald onderwerp zoals opvoeden of autisme. Of als er behoefte is aan het delen van ervaringen over bijvoorbeeld het hebben van een broer of zus die anders is. Benieuwd naar de mogelijkheden in uw gemeente?

Bel 088 465 35 55 of stuur ons een contactformulier.

Informele ondersteuning

Mensen met een beperking en hun mantelzorgers kunnen ook voor praktische ondersteuning terecht bij MEE. Bijvoorbeeld als u zoekt naar een maatje bij het ondernemen van activiteiten of zelfstandig leren reizen. Of als u behoefte heeft aan logeeropvang of hulp bij het maken van vrienden. Medewerkers Informele ondersteuning bemiddelen tussen hulpvragers en gemotiveerde vrijwilligers. Deze kunnen altijd terugvallen op de ervaring van en ondersteuning door MEE als dat nodig is.

Lees meer over vrijwillige hulp.

Bel 088 465 35 55 of stuur een email aan meedoen@meedemeentgroep.nl