Symbolisch handenkring met handpalm naar boven

MEE voor organisaties

MEE is een betrouwbare samenwerkingspartner. Onze organisatie is onafhankelijk van zorgaanbieders en verleent zelf geen zorg. MEE is landelijk verenigd en lokaal verankerd, dat maakt dat wij zowel landelijk als regionaal een sterke partner zijn.

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE De Meent Groep is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun beperking. Wij hebben uitgebreide ervaring in het krachtiger maken van mensen en hun netwerk. We werken vanuit de visie Sociale Netwerk Versterking aan duurzame oplossingen, gericht op alle betrokkenen en met blijvend effect.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De MEE-organisaties die onder De Meent Groep vallen, werken in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio ’s-Hertogenbosch en regio Tilburg voor gemeenten, zorgverzekeraars, scholen en andere organisaties. We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet en in de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook werken onze professionals in wijk- en buurtteams.

Specifieke kennis en advies

We hebben ook specifieke kennis en geven advies. We kennen de mogelijkheden van mensen met een beperking om zelf weer grip te krijgen op het leven. Als het nodig is ondersteund met onze korte trainingen, cursussen of trajecten voor professionals of mensen met een beperking. Bovendien werken we met ervaringsdeskundigen om samen meedoen echt mogelijk te maken.

Op de diensten van MEE De Meent Groep zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Trainingen MEE Academie

  MEE geeft trainingen aan mensen die te maken hebben met mensen met een beperking of chronische ziekte. We delen onze kennis over leven met een beperking en beproefde manieren van denken en werken. Dat vergroot het succes van uw werk.

  Lees meer over de MEE academie
 2. Werken met een beperking

  MEE ondersteunt mensen met een beperking die willen werken én organisaties die mensen met een beperking in dienst nemen.

  Lees meer over werken met een beperking
 3. Mediation

  Mediation is een vorm van bemiddeling bij (dreigende) conflicten. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met de betrokken partijen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

  Lees meer over mediation
 4. Onafhankelijke klachtenbemiddeling

  MEE Zuidoost Brabant voert voor zorgaanbieders de taak van onafhankelijke klachtenfunctionaris uit, in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  Lees meer over onafhankelijke klachtenbemiddeling